سجاده بصیرت
 
بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر امام حسین (ع) را برید، همان جانباز جنگ صفین است که تا مرز شهادت پیش رفته بود...

نگاه درست یا غلط به هر یک از مقولات مدیریت اسلامی، سرنوشت نظام را تحت تأثیر قرار می دهد...

در مدیریت اسلامی، پنج مقوله وجود دارد که نقش اساسی در سرنوشت کشور، ایفا می کنند. نگاه جامع به انسان، خانواده، حکومت، مدیریت و نظام اوقات زیر مجموعه مدیریت اسلامی است، این پنج مقوله پایه تمام طرح و برنامه های نظام است، که نگاه درست یا غلط به این پنج مقوله، سرنوشت نظام را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
در میان این پنج مقوله، مقوله خانواده و نظام کلی مدیریت زمان، پایه و اساس سه مقوله دیگر است، به عبارت دیگر خانواده محوری، اساس هر طرح و برنامه است و در نظامی اسلامی، نظام فرهنگی، نظام اداری و نظام سیاسی ما تأثیرگذار است.
نظام اوقات نیز، در منطق قرآن و روایت تبیین شده است و خدای عالم آن را به هیچ یک از دستگاههای حکومتی، واگذار نکرده و اصلش همچون نماز و روزه تبیین شده است.
در بحث اشتغال، ما باید فرصت پرداختن به معنویات را به جامعه بدهیم، این در گرو آن است که به نظام الزامات زمان و مدیریت مسائل مادی زمان، عنایت کنیم، چون این مسأله، بر
همه مسائل ما، تأثیرگذار است.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٢/٧/۱٦ توسط 
تمامی حقوق مطالب برای سجاده بصیرت محفوظ می باشد