سجاده بصیرت

بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر امام حسین (ع) را برید، همان جانباز جنگ صفین است که تا مرز شهادت پیش رفته بود...

آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
اسفند 92
6 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
9 پست
خرداد 92
1 پست