“دوقلوهای انگلیسی” ۱۶شباهت وهابیت وبهائیت

ازمنظر سرویس های جاسوسی وتانکمنهای صهیونیزم بین الملل ،علامت "شیعه شدن" وتفکر تشیع یعنی اینکه طرفدار جریان فکری متاثر از افکار (امام)"خمینی" بودن است وریشه ای ترین علامت "خمینی گرایی" ،"ضداسرائیل"بودن میباشد.
مائیر داغان(رئیس اسبق موساد)درگزارشی به نخست وزیروقت رژیم صهیونیستی اعلام کرد:آمار "شیعه شدن"رهبران اهل سنت درجهان اسلام ازدست خارج شد وشخصیتهای "سنی"بسیاری "شیعه "شدند چرا که آنها گرایش به "خمینیسم"دارند وازاسرئیل متنفرند
-این بود که نتانیاهو در کنگره امریکا، قیامهای امت اسلامی درجهان اسلام را متاثر از انقلاب ایران دانست وگفت:"سرها را در شن فرو نکنید چرا که خمینی وخامنه ای درپشت مرزهای اسرائیل خیمه زده اند و…"
-این بود که کارتر با اشاره به بیداری اسلامی گفت:"من آنچه که می بینم شبیه به انقلاب ۱۹۷۹ایران است
-وهمچنین برژینسکی (مشاورامنیتی ۵رئیس جمهورآمریکا)گفت:انقلاب ایدئولوژیک در۲۸کشوراسلامی درحال رخ دادن است وآن متاثر از انقلاب ایران است.
-و…
تمام این وقایع الاتفاقیه را نظام سلطه شیطانی بیش ازیک قرن پیش، پیش بینی کرده بود وبرای "مهار"اسلام وظرفیت انقلابی اش در جهان اسلام برنامه ریزی راهبردی داشت .
برآورد اتاق فکرجریان "شیطان"درجهان این بود که:اگر مسلمانان جهان باهم زیریک پرچم با تکیه برمشترکات بسیارفراوان "متحد"شوند این یک "خطر"اصلی وبنیادبرافکن برای منافع بلندمدت نظام استعماری خواهدبودو تازمانی که مسلمانان باهم سازش نداشته باشند ودرگیرباشند بدون وزن اندو از آینده مسلمانان نباید ترسید تامادامیکه آنها خودشان ،خودشان راقبول ندارند.
به همین منظور بریتانیا استعماری ،نطفه شیطانی دو فرقه" دوقلوی "شیطانی بسیار"شبیه به هم" را درقلب جهان تشیع وتسنن یعنی جزیره العرب وایران به نام های "بهائیت و وهابیت" را بار سازی کرد وبعد ها با راه اندازی دو پروژه کثیف تجزیه طلبانه، دو حکومت دیکتاتوریسم پادشاهی را به این دو فرقه هبه نمود۱)رژیم طاغوتی پهلوی برای بهائیت۲)رژیم پادشاهی سعودی برای وهابیت.
این دو فرقه دوقلو با استعداد بسیار بالا در انحراف واختلاف ایدئولوژیک ،تحریف عمیق ولایه بندی شده آموزه های اسلام ناب محمدی در حوزه مذاهب اصیل اسلامی "شیعه وسنی" برای ایجاد بستر درگیری ونزاع بین المذاهبی ،توسط "سازمان کاتاریزم"(سازمان ایجاد وشناسایی فرق نظام سلطه جهانی-کمیته۳۰۰)بوجودآمده اند.
ایجاد ادیان و فرق ساختگی یکی از ترفندهای مرسوم دول استعمارگر برای به انحراف کشیدن جریان صحیح دینداری بوده است. در حقیقت هدف کلی این بوده که فرق دست ساز در نهایت جایگزین ادیان الهی شده ویا حداقل چهره ادیان الهی را مشوش سازند. در حوزه "یهودیت و مسیحیت" این امر تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده و ما امروز شاهد گروهها و فرقه های مختلفی هستیم که با آدابی عجیب و مناسکی غریب تر عده ای را به گرد خویش جمع کرده و ادعای سعادت و رستگاری برای آنان دارند.
در مقوله "مهدویت" نیز قریب یکصدو پنجاه سال پیش با کمک و هدایت استعمار انگلیس، گروه دست سازی با نام و عنوان" بابیت "و فرقه بهائیت"، در کشور ما شکل گرفت و طبق بررسی های به عمل آمده و اعلام محققان و صاحبنظران تاریخی، جهت گیری کلی بهائیت جداسازی ملت ایران از مراجع تقلید (که در عقاید شیعه، نواب امام زمان(عج) تلقی می شوند) و مشغول کردن آنان به مکتبی ساخته بشربود. مکتبی که جنبه های غیر عقلانی آن بر جنبه های عقلانیش فزونی داشت و بتدریج از صحنه های زندگی اجتماعی و سیاسی خارج می شد و در نهایت گرایش به این ایدئولوژی موجب جدا شدن مردم از دین و دینداری گردید و پیوستن به مکاتب غیر دینی را تسهیل می نمود
-امروز باتوجه به راهبرد انقلاب اسلامی و موضوع بیداری اسلامی ونقش "وحدت"در پیشبرد اهداف تاریخی جهان اسلام وهمچنین نقش ویرانگر"اختلاف"در ویرانی خیمه آرمانی مسلمانان جهان،در این تحلیل  به آثارتشبیهاتی "فرقه های دوقلو"و گفتمان وآموزه های "همزاد "وبسیار"شبیه به هم"بهائیت و وهابیت می پردازیم:
شباهت های ۱۶گانه دو فرقه دوقلوی انگلیسی:
۱)هردو فرقه انگلیسی اند(ازیک پدر ومادرند)یعنی بریتانیای استعماری در شناسایی وحمایت از این دو فرقه ضاله  ،نقش اساسی داشت.
۲)هر دو دریک قرن(۱۵۰سال اخیر)  ودر زمان تاریخی مشترک ،با توجه به خواستگاه عملیاتی مشترک ضد اسلامی درجهان اسلام بوجود آمده اند .
۳)هر دو فرقه "شبه مذهب"در غالب اسلام هستند.
چرایی شبه مذهبی بودن فرق دوقلوی انگلیسی؟:
-مصطفی ملکان(فراماسونر):هیچ گفتمانی درایران ومنطقه اسلامی بدون اتکاء به مذهب وادبیات پوششی دینی امکان نفوذ ندارد.
-مارک گرکت(عضو سیا):سکولاریزم درخاورمیانه جایی نداشت وندارد وامروز درمصراگر صدبارهم انتخابات برگزارشود بازهم اسلام گراها پیروز میدان خواهند بود
-خاورمیانه بدلیل اینکه محل ظهور انبیاء عظام الهی وادیان اصیل آسمانی بوده و خواستگاه مذهبی ومکتبی دارد.
-بنابراین لزوما می باید فِرَق دست سازانگلیسی، شبه مذهب باشند.
۴)هر دو فرقه"تکفیری"و ضد دین اسلام هستند.
-اساسا بهایی شدن یعنی مسلمان نبودن.
-واژه بهائی شو ،یعنی مسلمان نباش.
-شبکه ماهواره ای فارسی زبان "من وتو"  که امتیاز رسانه ای بهائیت است ،برای استخدام خبرنگار ومجری های رنگارنگ به شرط "بهائی شدن"صورت می پذیردو آنها بهائی نمی شوند مگر باقبول انجام دوکار ،اول: جسارت به قرآن کریم و دوم:ارتباط بی قاعده جنسی ضربدری مختلط زنان و مردان که حتی ازدواج هم نباید مانع این ارتباط جنسی به هم ریخته شود
-که پس از انجام این گونه کارها آنها بهائی واستخدام می شوند.
-و همچنین ذات ضدیت با دین مبین اسلام درفرقه "وهابیت"را درفتاوی شبه مفتیان معروف آنها می توان دریافت، که در ذیل برخی فتاوی عجیب مفتی نابینای آل سعود به نام "اللطیف آل شیخ" که بعد از "بن باز"معروف ترین مفتی وهابیت می باشد ،ذکر می گردد:
-جشن میلادپیامبراسلام حرام وشرک است.
-قیام (امام)حسین علیه یزید حرام بود
-حب یزید ایمان و بغض آن نفاق است
-آل شیخ در روز عاشورا مراسم جشن عروسی فرزند ذکورش را برگزارنمود(ان هذا یومُ تبَرَکت بهیِ بنو اُمیه و…هذا یوُمٌ فَرِحَت بهی آلَ زیادٍ وآل مروان…)
-راهپیمایی برای دفاع از پیامبراسلام حرام است(این فتوا پس از واکنش مسلمانان در برائت از اهانت به نبی مکرم اسلام توسط کاریکاتوریست های غربی صادرشد.)
-شعار علیه آمریکا حرام است.
-شعار به نفع فلسطین حرام است.
-اخراج دیکتاتور ها حرام است(واکنش منفی نسبت به بیداری اسلامی درمنطقه اسلامی)
-وجود امام زمان (عج)دروغ است
-و…
۵)نظر مشترک این دو فرقه در خصوص ابنیه وبقاع مذهبی.
-علی محمد باب:منهدم کردن ابنیه وبقاع روی زمین از کعبه تا قبورانبیاء و ائمه ومساجد ،کنیسه ها وهر بنایی که به اسم دیانت باشد واجب است.
-مفتیان وهابی هم  براساس چنین فتواهای معکوسی ،کل قبرستان تاریخی بقیع وبقاع وآثاردیگرتاریخی مذهبی را در عربستان نابودکرده اند وحتی در سوریه نه تنها به مساجد و برخی حرم های صحابه پیامبر(ص) مثل حجر ابن عدی و… ،حتی به کلیسا ها هم رحم نکرده اند وآنها را تخریب نموده اند
-البته می توان فقدان ریشه تاریخی این فرقه های دوقلوی انگلیسی در تاریخ اسلام را ،دلیل اینگونه نگاه "مخروبه "ای نسبت به آثارتاریخی دانست چراکه "توقف"و"تعمق"درآثاراسلامی از تحریف وانحرافات جلوگیری می کند به همین منظور با جایگزین کردن آثاری مثل "ابراج البیت" یا "برج ساعت"که مسلمین به  آن"برج شیطان"می گویندوتقویت"توریسم" وساخت وساز هتل هایی با معماری "نیویورکی"ودنبال کردن پروژه"مَنهَتَن سازی"مکه مکرمه وبیت الله الحرام،خواستار منزوی کردن چهره تاریخی این سرمین تاریخی اسلام هستند.
۶)جغرافیای جمعیتی اندک ،نشان از خواستگاه غیرمنطقی این دو فرقه ضاله می باشد
-آمار بهائیان درکل جهان در خوشبینانه ترین حالت به ۱۰۰هزارنفرنمی رسد
-آمار وهابیان درخود عربستان هم حتی درمیان "حنبلی "ها که وهابیت از این مذهب منشعب شده است هم دراقلیت است وحنبلیون هم نسبت به این فرقه همان نگاهی دارند که جهان تشیع نسبت به بهائیت دارد.
۷) این دو فرقه دوقلو دارای "تشکیلات مخوف "برای جلوگیری از "ریزش سازمانی"دارند وبه نوعی پیروان در یک "بازداشت سازمانی" ودر یک "بازداشتگاه فرقه ای"محبوسند.
-اذیت وآزار پنهانی-جاسوسی برعلیه هم حتی خانواده علیه هم در بهائیت
-اجبار در شرکت در مراسمات به اصطلاح مذهبی مثل نمازجماعات-حضور در مسجدالحرام به صورت اجباری ودرصورت عدم حضور ،تحمیل جرایم بسیارسخت مانند "لغو اقامت "برای مهاجرین وحتی شرط اقامت در عربستان هم "وهابی شدن"است و…
۸)سلطه طلبی وجاه طلبی فرقه های دوقلو:
-بهائی ها به دلیل چه قبل ازانقلاب وچه بعد آن بویژه در دوران دولت اصلاحات با بدست آوردن برخی امتیازات اقتصادی درایران تبدیل به "چریک های اقتصادی"شده اند وبا این ابزار به دنبال پروژه "پیرو سازی"وتسلط برمنابع اقتصادی با اهداف سیاسی هستند.
-فعالیت درحوزه هایی همچون:دارو،لوازم بهداشتی وآرایشی،نوشیدنی ها مانند رانی،ماشین آلات کشاورزی،عینک،لپ تاپ و تپ لت،فروشگا های زنجیره ای مثل دی تو دی دبی و…ازامتیازات اقتصادی بهایی ها درایران ومنطقه است.
-نگاه "موعودی "مشترک به ایران وفلسطین اشغالی ،یکی از شعبه های تئوریک این فرقه سلطه طلب است بطوریکه در ایران طبق آموزه های بابیت ۴استان به نام های مازندران-آذربایجان-تهران وفارس باید در سلطه وسیطره بهائی ها باشد که نقطه اوج عملیاتی این آموزه در دوران هویدا صورت گرفته بود.
-وهابیت هم براساس مشاهدات علنی امروز با ابزار پول ساز نفتی با خلق گروه های تکفیری جنایت کار "آکله الاکباتی" مثل القاعده،داعش ،النصره ،ریگی و…به دنبال پیگیری پروژه "نیل تا فرات سازی"جهان اسلام است.
۹)هر دو فرقه ضاله مورد حمایت رژیم صهیونیستی هستند(واذا کانَ الکافرَ عَلی ربِهِ ظَهیراً-کفار ظهیر وپشت همند) و اسرائیل "ناپدری "آنها محسوب می گردد ودر عملکرد بسیار شبیه به ناپدری خود هستند:
-از ویژگی های بنی اسرائیل در قرآن کریم سرعت در ۳عمل است:"یُسارِعونَ فی الاثم-بالعُدوان-بالکُفر"سرعت در۳عمل:درگناه،دردشمنی وکینه وکفرکه این دوفرقه درهر ۳عمل یعنی درگناهکاری وگناه پیشگی ،درجنایت وکینه شبیه به بنی اسرائیلند.
و همچنین در ۳ویژگی دیگر بنی اسرائیل ازمنظر قرآن مجید:"سَماعونَ للکذب(جاسوسی)-اکالونَ للسُحت(حرام خواری)-یُحَرِفون الکِلَم(تحریف کلام)که این دوفرقه دوقلو هم ویژگی هایی همچون جاسوسی ،حرام خواری وتحریف وانحراف از خط مستقیم را دارا هستند،بی کم وکاست.
۱۰)هر دو فرقه برای دوقبله مسلمین یعنی کعبه وبیت المقدس برنامه دارند البته باتقسیم ماموریت دوگانه .
-بهائی ها به جانب فلسطین اشغالی نماز می خوانند ونگاه موعودی سلطه طلبانه به این سرزمین مقدس دارند وبه همین منظور، بهائیت در دو جا حق فعالیت تبلیغی ندارد یعنی در ایران واسرائیل ،چرا که اسرائیل به خواستگاه سلطه طلبانه بهائی ها اشرافیت اطلاعاتی دارد واین فرقه را در اشغال،"رقیب"می داند وبه همین منظور حتی بهائی ها حق اقامت دائمی راهم درسرزمین های اشغال ندارد.
-وهابیت هم امروز با چنگال خونی ،کعبه را تسخیر کرده است.
۱۱)نگاه همزاد به برخی آموزه های شبه مذهبی:
-مختصات فتوای "جهاد نکاح"در وهابیت اعم از زنای محصنه وبه عقد نکاح موقت درآمدن زنان شوهردار توسط اشراروهابی در شامات وحتی مهاجرت به مناطق جنگی شامات بدون اذن شوهر ودست به دست شدن های ساعتی دختران از جانب اشرار النصره،داعش و…
-در فرقه بهائیت هم موضوع زنای با محارم وزنای محصنه جواز فتوایی دارد.
۱۲)ضدیت با "تشیع"ازناحیه دو فرقه دوقلو:
-شادی وهابیت در ایام محرم وعاشورا وترویج "لبیک یا یزید" واستفاده از این شعار توسط اشرارشامی وهمچنین "تکفیر"شیعیان وثواب واجر داشتن کشتار شیعیان و…از جمله مظاهر ضد شیعی وهابیت است.
-بهائی ها هم در روزهای اول ودوم ماه محرم به بهانه تولد علی محمد باب وحسینعلی بهاء ،رقص وپایکوبی می کنند وبه شیعه "شنیعه"می گویند وبا دورکن عالم تشیع یعنی "عاشورا وروحانیت"کینه وعداوت نشان می دهند.

۱۳)هر دو فرقه دوقلو،ابزار دم دستی سرویسهای جاسوسی غربی هستند:
قریب به ۴۰هزار رسانه تصویری ،شنیداری ومکتوب فضای مجازی به عنوان "رویال چارتر"،امتیاز سلطنتی رسانه ای برای این دو فرقه می باشد که مهمترین آنها عبارتند از :شبکه فارسی زبان ماهواره ای بی بی سی –من و تو –رها و… وشبکه های عربی زبان العربیه والجزیره و…
۱۴)"پلورالیسم سیاسی"،پروژه مشترک دوفرقه دوقلو:
-"پلورالیسم"یا قرائت های رنگین کمانی از دین ،دو چهره دارد:
الف:وطن جهانی(ناسیونالیزم منفی –نگاه افراطی به وطن-وطن پرستی-پویش تفکر ضد وحدت وتجزیه محور "پانیسم"ایرانی ،ترکی وعربی)
ب)جهان وطنی(آنتی ناسیونالیسم- ازبین رفتن حب وطن و وطن گریزی و ازبین رفتن قبح تسلط اجانب برسرزمین مادری)که بهائیت به دلیل اعتقاد به "ترک تمام تعصبات"متاثر از ابواب ۱۲گانه بابیت بدان معتقداست ونگاه جهان وطنی دارد وبه همین منظور ، ترکیب جمعیتی "لکه ای "در سراسر جهان دارد وخود را به لحاظ سازمانی به اصطلاح "منتشر"ساخته است.
-وهابیت هم به شدت یک فرقه "پلورال" به منزله "ضد وحدتی"آن است چرا که این فرقه بنا به تعبیری ،"زیرسقف ننشین ترین"فرقه در میان فرق انحرافی وشیطانی است.
۱۵) یکی از مختصات عمیق در رفتار سازمانی این دو فرقه دوقلو،مقوله "سکولاریزم"یا جدایی دین از سیاست است:
-هر دوفرقه دو قلو به نوعی معتقد به "عبادت" منهای "اطاعت" خداوند هستند.
–نیرنگ اصلی بریتانیای خبیث استعمارگر در جهان اسلام ،"سیاست زدایی"از ظرفیت عظیم مکتب اسلامی بود که این دوفرقه  دوقلوی انگلیسی ،حامل آنند.
-سکولاریزم ،یک تفکر اسلام ستیزانه است چراکه:
-سیاسی ترین حرف امروز پروژه "مارا چه به سیاست"است
-سیاسی ترین ضربه به ائمه طاهرین (علیهاسلام)توسط طواغیت،جلوگیری از دخالت درسیاست بود
-سیاسی ترین حرف شاه پهلوی در دروان طاغوت به روحانیت مبارز وامام خمینی (ره)این بود که درسیاست دخالت نکنید واینقدر از آمریکا واسرائیل بد نگوئید
-اسلام شناس ترین عالم جهان اسلام ،سیاسی ترین علما مثل امام خمینی وامام خامنه ای ومراجع عظام تقلید (سلام الله)هستند وبودند
-مقام عظمی ولایت در دیداربا روحانیون استان خراسان شمالی درسال ۹۰فرمودند:سیاست زدایی از منبر،خط اسلام آمریکایی است.
هرچند هردو فرقه به عنوان ابزار دست سرویس های جاسوسی غرب ،برخی ماموریت های سیاسی دارند مانند دخالت مستقیم هر دوفرقه در فتنه ۸۸ایران اسلامی با ارسال چمدان های پر ازدلار –شرارت در ۲۵بهمن۸۹-عاشورای ۸۸و…-فتوای مرکز فتوای بهائیت "بیت العدل"درخصوص شرارت در انتخابات ریاست جمهوری ایران درسال۸۸-جمع آوری اعانه برای رژیم صهیونیستی در ضیا فت های ۱۹روز یکبار بهائی ها و…ازجمله ماموریت های سیاسی این فرقه ضاله می باشد.
۱۶)نگاه "ضد آخرالزمانی"به موضوع آخرالزمان وامام زمان(عج) و ایجاد انحراف در مختصات "ظهور":
-"اعتقاد به مهدی موعود"علت یکی از شاخص های "تکفیر "شیعیان توسط وهابیت تکفیری است ومی گوید مسئله ظهور مهدی(عج)کذب است
-انحراف این موضوع مهم وراهبردی درعالم اسلام در بابیت وبهائیت هم مشهود است بنا به این دلایل:
الف:بابیت وتئوری"باب"یعنی عبور از مرجعیت وروحانیت به عنوان "نواب عام" ودر راس عبور از "ولایت فقیه"به عنوان "نائب عام"امام عصر(عج)
-دراسلام ،موضوع "باب" وبابیت مطرح است و براساس فرمان اللهی بعد از پیامبر مولی علی (ع)باب بود ،پیامبر(ص)فرمود "علیٌ بابُها"علی باب من است وائمه طاهرین (علیها سلام)یکی پس از دیگری ،ابواب همدیگر بودند ودر دوران غیبت امام عصر(عج)بنابردستور آن امام حاضر،مراجع دینی ،باب محسوب می شوند وبراساس قاعده "رجوع"مسلمین باید به آنها مراجعه داشته باشند .
-موضوع "بابیت"در فرقه بابیت یعنی انحصار باب در علی محمد باب وحتی به تدریج با ادعای "مهدویت "حتی از مسئله "قائمیت "مهدی(عج)هم عبورکرده اند.
-تئوری "مهندسی معکوس"آقای فرانسیس فوکویاما(تئوریسین آمریکایی)که دراجلاس "بازشناسی هویت شیعه دراورشلیم از آن رونمایی کرد هم ،چنین مختصاتی داشت که غرب   برای مهار سه رکن تشیع یعنی"عاشورا-مهدویت-ولایت فقیه)باید خود پروژه "حسین سازی-مهدی سازی-مرجع تقلیدسازی"سازگاربا تفکرغربی دنبال کند که  دوفرق دو قلوی بهائیت و وهابیت ،همگرای بااین پروژه هستند یعنی وهابیت با تکذیب "مهدویت" و بهائیت با "پروژه مهدی سازی-موعودسازی"هردو به دنبال "عبوراز امام زمان (عج)هستند.
درپایان با توجه به اهمیت مکانی وزمانی فرقه های آمریکایی انگلیسی که "اسلام آمریکایی"را درجهان اسلام آنهم درشرایط "بیداری اسلامی"نمایندگی می کنند ،کلامی  استراتژیک ازامام خمینی(ره)بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران را برای  اهمیت راهبردی زمان ومکان ،پیرامون خطر دوفرقه دوقلوی انگلیسی را نقل می کنم که حضرتش فرمود:"جنگ آخر ونهایی ما با" آمریکا" نخواهد بود بلکه با" اسلام آمریکایی" خواهد بود"
میثم معافی

/ 0 نظر / 36 بازدید