مقابله با جنگ نرم

 

دینت را نشانه رفته اند، ایمانت را ، بصیرتت را وتمامیت کرامت انسانی ات را ،دشمن چه حقیرانه وابلهانه همه خوبی ها و فضایل اخلاقی ات راهدف قرار داده است ونابودی ات راآرزومی کند وغافل از شور وشعور الهی و مستحکمت که مقابل تمام هجمه های شیطانی دشمنان به قامت ایستاده است. توهستی ودانایی ات ، تو هستی و ذکاوتت، هوشیاری ات ، بصیرتت وایمان سرشار،جوشان وسراسر صلابت و جوانمر دی وپایمردی ات.
نوجوان وجوان انقلابی! حرمله های زمان، فتنه گران مکار،با تیرهای زهرآگین وسه شعبه ( آمریکا ، انگلیس واسرائیل ) خود ،گلوی اندیشه نابت را به نشانه نشسته اند ، تیرهای سهمگین وزهرآلودی چون ؛ ماهواره،اینتر نت و سی دی های مبتذل را به چله کمان نهاده وبا دستان آلوده به هزاران جنایت ، قلب سر شار از عشق به خدا وصفایت را قصد نموده اند،خفاشان خون آشام و خائنان کوردل غیرت فرزندا ن خمینی کبیر را توان دیدن نداشته و ندارند که چه عاشقانه در تمام صحنه های زندگی به پیروزی وسربلندی نایل گشته اند. کوردلان بد طینت بدانند که نور معنویت و ایمان قلبی فرزندان خامنه ای عزیز بساط روبه ویران آنان رادرهم می کوبد و پرچم پر افتخار اسلام را در سرتاسر عالم به اهتزاز در خواهند آورد.
فرزندان اسلام صراط مستقیم هدایت را بااشاره انگشت نورانی ولی امر مسلمین به دست آورده اند وبه پیش می روندو دشمنا ن زبون را نیز با خفت و خذلان به عقب.
دنیا بداند که صبح پیروزی نزدیک است ونزدیک ومسلما نان عالم در انتظار یوسف زهرا (عج ) به انتظار نشسته اند و لحظه شماری می کنند. أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ ...!   

/ 0 نظر / 15 بازدید